I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD 
25 – 27 maja 2012 roku, Katowice
Komitet Organizacyjny
Goście Honorowi
Książka abstraktów
Wykłady plenarne wygłosili:
  • Prof. dr hab. Grzegorz Rosiński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – "Przedstawiciele Arthropoda jako układy modelowe do badań fizjologicznych".
  • dr Łukasz Depa (Uniwersytet Śląski) – "Odrębność gatunkowa mszyc z rodzaju Stomaphis (Hemiptera) w świetle badań morfologicznych i molekularnych".
  • dr hab. Mirosław Nakonieczny"<Uratowane ogniwo> - badania ekotoksykologiczne a program restytucji Niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym".
  • dr hab. prof. UŚ Piotr Skubała – "Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis) jako zanieczyszczenie gleby. Dlaczego powoduje on ograniczenie liczebności i bogactwa gatunkowego mikrostawonogów glebowych i zaburza siedlisko glebowe?"
Książka streszczeń wystąpień z I Ogólnopolskiej Konferenecji Młodych Naukowców – ARTHROPODPrzewodniczący: Łukasz Chajec;  
Wiceprzewodniczący: Jacek Francikowski;
Członkowie
: dr hab. prof. UŚ Ewa Kurczyńska, Joanna Guzik, Aldona Nikiel, Marcin Gładysz, Jacek Pietrakowski, Małgorzata Scheiki – Bińkowska.
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć z z I Ogólnopolskiej Konferenecji Młodych Naukowców – ARTHROPOD dostępna na Facebooku.