IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD 
28 – 31 maja 2015 roku, Katowice
Patronat Honorowy

IV Ogólnopolska Konferencję Młodych Naukowców – ARTHROPOD została objęta honorowym patronatem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Urzędu Miasta Katowice.

Uniwersytet  Śląski w Katowicach
Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska w Katowicach
Urząd Miasta Katowice
Patronat Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląkiego: prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.

Patronat Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: prof. zw. dr hab. Iwony Szarejko.
Patronat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy.