IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD 
28 – 31 maja 2015 roku, Katowice
Skład Komitetu Organizacyjnego

Już po raz czwarty Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców jest dr Łukasz Chajec. W skład Komitetu wchodzą również doktorzy oraz doktoranci z katedr: Embriologii i Histologii Zwierząt, Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii oraz Zoologii.

dr Anna
Fuchs-Urbisz
mgr Marta  Sawadro-Wieczorek
dr Łukasz Chajec
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

 Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt  

 kontakt mailowy: lchajec@us.edu.pl
Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt 

kontakt mailowy: anna.urbisz@us.edu.pl
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii  

kontakt mailowy: msawadro@us.edu.pl
mgr Mariusz Kanturski
mgr Agata Bednarek
mgr Agnieszka Bugaj-Nawrocka
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Uczestnikami Konferencji

Katedra Zoologii 

kontakt mailowy: kanturski.m@gmail.com
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii  

kontakt mailowy: abednarek@us.edu.pl
Katedra Zoologii

kontakt mailowy: