IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD 
28 – 31 maja 2015 roku, Katowice
Komitety

IV Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców – ARTHROPOD nie mogłaby obyć się bez honorowego patronatu, a także Komitetu Organizacyjnego.

IV Ogólnopolska Konferencję Młodych Naukowców – ARTHROPOD została objęta honorowym patronatem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Urzędu Miasta Katowice.
Już poraz czwarty Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców jest dr Łukasz Chajec. W skład Komitetu wchodzą również doktorzy oraz doktoranci z katedr: Embriologii i Histologii Zwierząt, Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii oraz Zoologii.