IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD 
28 – 31 maja 2015 roku, Katowice
Poprzednie edycje

Poprzednie edycje Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD cieszyły się dużą popularnością. Dostępne są już książki streszczeń z poprzednich edycji.