IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD 
28 – 31 maja 2015 roku, Katowice
Podziękowania

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom tegorocznej Konferencji ARTHROPOD za wygłoszenie interesujących prezentacji podczas sesji plenarnych i zaprezentowanie plakatów w sesjach posterowych.  
Komitet Organizacyjny pragnie również podziękować za Patronat Honorowy Pani Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – prof. zw. dr hab. Iwonie Szarejko, Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Śląkiego – prof. zw. dr hab. Wiesławowi Banysiowi oraz Prezydentowi Miasta Katowice – Marcinowi Krupie.  
Dziękujemy również za wsparcie finansowie Sponsorom: EURx Ltd., Tigret Sp. z o.o. oraz Si-Tech. 

Formy prezentacji
Ważne daty
Opłata konferencyjna
 • do 15 kwietnia 2015 r. – rejestracja  
 • do 15 kwietnia 2015 r. – nadsyłanie streszczeń  
 • do 15 kwietnia 2015 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 120 zł  
 • od 16 kwietnia 2015 r. – opłata konferencyjna zostaje podniesiona do kwoty 140 zł


Uczestnicy Konferencji mogą wygłosić wystąpienie ustne (czas trwania – maksymalnie 15 minut) lub zaprezentować poster (rozmiar posteru w formacie max. A0).
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej: 
 
 • Termin płatności – do 15 kwietnia 2015 r. 
 • Wysokość opłaty konferencyjnej – 120 zł od osoby.  
 •  
 • Po 31 marca 2015 r. opłata konferencyjna wynosi 140 zł. 
 
 
Konto, na które należy dokonywać opłat: 
 • Nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
 • Adres: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 
 • Tytuł przelewu: nazwisko uczestnika lub uczestników z podaniem numeru KNFR01000115 (np. kowalski, KNFR01000115 ).
Formularz zgłoszeniowy
Wygłoszone referaty i zaprezentowane postery, przygotowane według wytycznych redakcyjnych, zostaną opublikowane w postaci książki abstraktów.

                                       należy przygotować ściśle według podanego wzoru. 
 • Termin rejestracji – do 15 kwietnia 2015 r. 
 • Przesyłanie formularzy na adres e-mail – arthropod@us.edu.pl lub wydruk formularza na adres podany w zakładce
Plik należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem (np. jankowalski.doc), natomiast w tytule e-mail proszę wpisać „zgłoszenie”.

Opłata konferencyjna
Osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT za opłatę konferencyjną wystawioną na Instytucję lub Uczelnię z której przyjadą proszone są o dokonanie opłaty z konta danej Instytucji lub Uczelni. W przypadku dokonania opłaty z konta prywatnego wystawienie takiej faktury nie będzie możliwe.  
 

Organizatorzy konferencji potwierdzą przyjęcie zgłoszenia oraz opłaty konferencyjnej. 
 

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: 
 • udział w konferencji 
 • materiały konferencyjne  
 • przerwy kawowe 
 • trzy ciepłe posiłki.
Streszczenia
Wygłoszone referaty i zaprezentowane postery, przygotowane według wytycznych redakcyjnych, zostaną opublikowane w postaci książki abstraktów.

                    należy przygotować ściśle według podanego wzoru. 
 
 • Termin przesłania streszczeń – do 15 kwietnia 2015 r. 
 • Przesyłanie streszczeń na adres e-mail – arthropod@us.edu.pl
 
Plik należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem (np. jankowalski.doc), natomiast w tytule e-mail proszę wpisać „abstrakt”.  

Streszczenia przysłane po tym terminie nie zostaną opublikowane.