IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD 
28 – 31 maja 2015 roku, Katowice
Sponsorzy

W tym roku IV Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców - ARTHROPOD wspierają: